3-5.7.2020
Baltic Jazz 2019

Jazzgatans försäljningsplatser

På Jazzgatan precis invid gästhamnen samlas festivalbesökarna för att umgås, äta något gott, handla hem produkter och delta i gratiskonserter. Jazzgatan inhyser även festivalens öltält, biljettförsäljningskansli, infokiosk, Baltic Jazz Shop samt restaurangerna Stall's Bar & Food och Portside. På festivalområdet rör det sig uppskattningsvis 7000 personer under festivalveckoslutet. Bidra till jazzgatans utbud - kom med som försäljare! Du kan ansöka som försäljare via länken lägre ner på sidan.


Nyheter 2019

  1. Jazzgatans anmälningssystem har förnyats för att utveckla jazzgatans utbud. Ansökan görs nu elektroniskt via länken lägre ner på sidan och försäljarna väljs av Baltic Jazz styrelse.
  2. Parken har öppnat för matförsäljare - välj Parken eller Jazzgatan i ansökan. OBS! Parkens öppethållningstider är begränsade till konserterna, se tidtabell nedan.
  3. Försäljare med den minsta försäljningsplatsen har möjlighet att hyra en röd bod, se bild nere till höger. (OBS! Begränsat antal bodar!)
  4. Berätta på förhand för våra festivalbesökare att du är med på Baltic Jazz genom att synas i festivaltidningen! Annonsernas pris från 150 € uppåt.


Tilläggsvalen görs i den elektroniska ansökan som öppnar i början av året.

 

Priser för festivalveckoslutet

Priserna gäller för hela festivalveckoslutet och inkluderar 24 % moms. I platsen ingår tillgång till vatten och avhallshantering (samt el för matförsäljare). Priserna inkluderar inte färdiga tält, detta ansvarar försäljaren själv om.

Matförsäljare (Jazzgatan)

28 € / m2

Exempelpris (minsta möjliga försäljningsplats är 2 x 2 m):

2x2 m = 4 m2 = 112 €       2x3 m = 6 m2 = 168 €
3x3 m = 9 m2 = 252 €      4x4 m = 16 m2 = 448 €


Övriga försäljare (Jazzgatan)

17 € / m2

Exempelpris (minsta möjliga försäljningsplats är 2 x 2 m):

2x2 m = 4 m2 = 68 €        2x3 m = 6 m2 = 102 €
3x3 m = 9 m2 = 153 €      4x4 m = 16 m2 = 272 €

Önskemål om försäljningsståndets placering kan göras i ansökan men vi kan inte garantera att alla önskemål går att förverkliga. Placeringen ges vid ankomst.

Tidtabeller och program

Jazzgatan

Försäljningen på jazzgatan inleds fredag 5.7 kl. 12.00 och avslutas söndag 7.7 kl. 16.00 (konsert på jazzgatan ännu kl. 15.15-16.00). I övrigt fria öppethållningstider.

Program på jazzgatans scen:

Fredag 5.7:
13.00-14.00 Opening Parade - Maarian VPK:n soittokunta
15.00-15.45 Sånger om naturen - Ohrwurm
16.00-18.00 Open Stage
20.30-21.15 Evening Blues - SunCity Bluesbreakers

Lördag 6.7:
18.00-19.30 Street Jazz - Archipelago Big Band & Archipelago Small Band

I Antikvariat Kojans trädgård bredvid jazzgatan hålls Dansande sagostund för barn kl. 12.00-13.00. I Bio Pony på jazzgatan ordnas en konsert kl. 19.30-20.30.

Söndag 7.7:
15.15-16.00 Street Jazz - 1081

Villkor

Genom att fylla i och skicka in ansökan förbinder sig försäljaren till att följa arrangörens villkor ifall försäljaren blir vald till Baltic Jazz 2019. Försäljningsplatsen faktureras på förhand. Eventuella avbokningar behandlas från fall till fall och faktureras därefter. Hyrestagaren av försäljningsplatsen får inte hyra eller överlämna försäljningsplatsen åt en annan försäljare utan arrangörens skriftliga tillstånd.

Försäljarens utrustning bör rymmas inom de reserverade kvadratmetrarna. Försäljaren bör se till att försäljningsståndet / -tältet är försett med sådana tyngder så att det säkert hålls på plats.​ Elledningar som används vid försäljningsplatserna bör vara godkända för utebruk (svarta). Alla kabelrullar i användning bör dras ut i sin helhet.​ Ifall man använder flytgas t.ex. vid tillredning av mat, får man vid försäljningspunkten förvara högst 25 kg flytgas. I matförsäljningsstånd (och andra försäljningsstånd där det eventuellt alstras värme) bör det finnas en granskad, minst 6 kg:s pulversläckare och brandfilt​.

För att försäkra försäljningsrätten av livsmedel bör alla livsmedelsförsäljare göra en förhandsanmälan senast 14 dagar före festivalen till Kimitoöns hälsoinspektör:

Tiina Torkkeli-Pitkäranta
Brusabyvägen 2
25700 KIMITO
Tfn 050-5980578
tiina.torkkeli-pitkaranta(at)lieto.fi