Ansökan till festivalens försäljningsplatser / Festivaalin myyntipaikkahakemus / Application for festival vendors

Mat / Ruokaa / Food
Godis, snacks / Makeiset, snacksit / Candy, snacks
Hantverk & design / Käsityötä & designia / Handicraft & design
Tjänster / Palvelut / Service
Övrigt, specificera nedan / Muu, tarkenna alla / Other, explain below
Hyrning av bod / Puodin vuokraus / Booth rental à 50 €
Annons i festivaltidningen / Ilmoitus festivaalilehdessä / Ad in festival magazine from 150 €
Jag har bekantat mig med villkoren och godkänner dem.
Olen tutustunut ehtoihin. Hyväksyn ehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.
I have read the terms and conditions and accept them.
Jag godkänner att Baltic Jazz sparar mina kontaktuppgifter för framtida kontaktbehov
Hyväksyn, että Baltic Jazz tallentaa tietojani tulevia yhteydenottotarpeita varten
I accept that Baltic Jazz saves my contact details for future contact needs

För matförsäljare / Ruokamyyjille / For food vendors

Jazzgatan / Jazzkatu / Jazz Street
Parken / Puisto / Park

Spam filter