3-5.7.2020
Baltic Jazz 2019

Bli medlem

Baltic Jazz arrangeras av Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf. som grundades år 1999. Föreningen består av 100 medlemmar, som leds av en styrelse med 5 medlemmar och 2 suppleanter. Medlemsavgifterna utgör en viktig ekonomisk bas för det dagliga administrativa arbetet och med ditt bidrag kan vi jobba mot en ännu bättre festival år 2020! Du kan när som helst under året komma med som ny medlem genom att betala medlemsavgiften - mer information om hur du skall gå till väga hittar du nedan.

Våra medlemsavgifter 2019-2020

Medlem

Personlig medlem

15 €

Familj

3-personers familj

30 €

Organisation

Understödande medlem

45 €

Välj den medlemstyp som passar dig och betala in medlemsavgiften på följande konto:

Intresseförening för jazzmusik i Dalsbruk rf.
FI49 555 04120 0044 24
OKOYFIHH

Meddelande: Typ av medlemsavgift + namn och adress

Under nästa verksamhetsår skickas en faktura till uppgiven adress. Personuppgifterna som samlas in behövs för att upprätthålla vårt medlemsregister.

Bekanta dig med vår registerbeskrivning här.

Tack för att du är med och understöder vår förening och festival!